När du ska låna pengar till en renovering är det förstås viktigt att du vet på ett ungefär vad renoveringen kommer att kosta. Du måste också kunna förklara för banken hur du har tänkt när du har räknat på kostnaderna eftersom du måste ha en rimlig plan för vad du ska använda pengarna till för att banken ska låna ut till dig.

Här hittar du information om vad som påverkar priset för en renovering och vad du själv kan göra för att hålla nere kostnaderna. Vi går också igenom vad rotavdraget är, och längst ner hittar du uppskattade prisexempel för några olika typer av vanligt förekommande renoveringar.

Kostnaden beror på vad du ska göra
Att svara på vad en renovering kostar är förstås helt omöjligt då det beror på vilken slags renovering som ska utföras. Ska du renovera köket, lägga nytt tak, göra om badrummet eller sätta in nya fönster? Olika typer av renoveringar kostar olika mycket, och det gäller både material och arbetskostnad. Även arbetets omfattning spelar in då det förstås är billigare att göra om ett litet badrum än ett stort (förutsatt att material- och arbetskostnader ligger på samma nivå).

Dessutom beror kostnaden också på om du ska göra en totalrenovering eller om du bara ska göra om vissa saker. Att riva ut ett kök och göra ett helt nytt från grunden kostar givetvis mer än att bara byta skåpluckor, tapetsera om och köpa nya vitvaror.

Renovera själv eller anlita hantverkare
En annan sak som påverkar priset är hur mycket av arbetet du gör själv. Ju mer du gör själv desto mindre behöver du betala en hantverkare för att göra. Är du händig och känner att du vet vad du ger dig in på så finns det inget som hindrar dig från att utföra arbetet själv, så länge det inte handlar om arbeten som kräver att du har vissa behörigheter eller certifieringar. Har du inte dessa så får du helt enkelt inte utföra arbetet själv.

När det gäller arbeten som inte direkt kräver någon speciell behörighet men där det ändå är av stor vikt att det blir fackmannamässigt gjort så att det följer alla regler och bestämmelser som finns så bör du tänka både en och två gånger innan du ger dig på att utföra arbetet själv. I förlängningen är du själv som råkar illa ut om det skulle uppstå skador eller problem på grund av att arbetet inte är korrekt utfört. Känner du dig det minsta osäker är det alltid bäst att anlita ett proffs.

Val av material
Materialkostnaderna kan skilja sig stort beroende på de val du gör. Det finns allt från budgetalternativ där du kan komma undan ganska billigt, till i i princip hur lyxigt och dyrt som helst. Vilka material du använder i din renovering kommer med andra ord att påverka kostnaden väldigt mycket. Kom ihåg att du kan blanda budget och lyx – om det är något material du vill lägga lite extra krut på så kanske du kan kompromissa lite med något annat.

Rotavdraget
För många typer av renoveringar får du använda dig av rotavdraget när du anlitar hantverkare. Det innebär att du får dra av en del av arbetskostnaden, alltså kostnaden för arbetet som hantverkaren utför. Materialkostnader kan du aldrig dra av, men med tanke på att det kan kosta en hel del att anlita hantverkare så finns det mycket pengar att spara med rotavdraget. På Skatteverkets hemsida finns en lista med exempel på arbeten som räknas som rotarbeten och därmed ger rätt till skattereduktion. Du kan också kontakta Skatteverket för att kontrollera om du kan använda dig av rotavdraget för din planerade renovering.

Med rotavdraget får du dra av upp till 30 % av arbetskostnaden. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete (hushållsnära tjänster) får inte överstiga 50 000 kr per person och år. Är ni två i familjen och inte tidigare under året har använt er av varken rot- eller rutavdrag får ni med andra ord dra av upp till 100 000 kronor i arbetskostnader, så länge det inte överstiger 30 % av vad arbetet kostade.

För att få använda rotavdraget finns det vissa krav som måste uppfyllas. Du måste till exempel:

 • vara 18 år
 • vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • äga och bo i bostaden som renoveras
 • betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete (du kan aldrig få mer i skattereduktion än du ska betala i slutgiltig skatt efter att dina avdrag är gjorda)

Även fritidsboenden och sommarstugor räknas till din bostad vilket betyder att du kan använda rotavdrag när du renoverar dessa. Du kan också använda rotavdrag om du har haft kostnader för rotarbeten i en bostad som du helt eller delvis äger men som dina föräldrar bor i. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka krav och villkor som finns för rotavdrag.

Så vad kostar renovering?
Här följer några prisexempel för fyra vanligt förekommande renoveringar. Tänk på att priserna bara är uppskattade så att du ska få ett hum om vad det skulle kunna tänkas kosta. Det faktiska priset beror på arbetets omfattning, materialval och en rad andra faktorer.

 • Prisexempel: köksrenovering
  En hantverkare tar ungefär mellan 350-650 kronor i timmen beroende på vilken typ av hantverkare det är, och för ett normalstort kök kan man säga att en rörmokare behöver ungefär 15 timmars arbete, en elektriker cirka 10 timmar och en plattsättare runt 25 timmar. En snickare behöver ungefär 8 timmar för rivning, 8 timmar för förberedande snickeriarbeten och runt 24 timmar för montering (beroende på vilken slags köksinredning du ska ha).

  Ett kök i mellanprisklassen där hantverkare anlitas för byggnation och montering kostar totalt cirka 250 000 kronor. För ett kök i lyxklass där hantverkare anlitas för byggnation och montering ligger prislappen på runt 400 000 kronor.

 • Prisexempel: badrumsrenovering
  Om du anlitar hantverkare för hela eller delar av badrumsrenoveringen kan du räkna med ett pris på ungefär 400-600 kr per timme. För en badrumsrenovering som görs från grunden blir det mellan 5 000 och 10 000 kronor per kvadratmeter i arbetskostnad. Handlar det bara om enstaka moment som till exempel plattsättning eller dragning av el så landar det på ungefär 1 000 till 3 000 kronor per kvadratmeter i arbetskostnad.

  För ett badrum av standardkvalitet ligger en normal materialkostnad ungefär mellan 5 000 och 10 000 kronor per kvadratmeter, och handlar om en lyxigare inredning med dyrare material kan det kosta runt 10 000 till 20 000 kronor per kvadratmeter.

 • Prisexempel: fönsterbyte
  Kostnaden för en fönstermontör ligger på runt 400-600 kronor i timmen och när du ska byta fönster gäller det att du tar reda på exakt vad som ingår i bytet, som till exempel lagning och färdigställning av foder och smygar.

  Helt vanliga två- eller treglasfönster av normal storlek och utan några större finesser ligger ungefär på 1000-2000 kronor styck, medan lite mer avancerade fönster som är mer energisnåla och har en längre livslängd kan kosta runt 2000-5000 kronor per fönster. Det finns också fönster som kostar betydligt mycket mer. Takfönster och fönster med ovanlig form är i regel dyrare än vanliga fönster.

 • Prisexempel: takläggning
  Att anlita en takläggare kostar mellan 400 och 650 kronor per timme. Hur lång tid det tar för takläggaren att lägga taket beror på vilket material det rör sig om. Papptak, shingel och plåt går snabbare att lägga och där rör det sig ungefär om en halvtimme eller lite mer per kvadratmeter tak. För betong- och tegelpannor handlar det i runda slängar om en dryg timme per kvadratmeter. Tiderna varierar förstås beroende på om även undertaket ska bytas ut.

  Ungefärliga materialkostnader är runt 130-300 kronor per kvadratmeter för tegelpannor, 100-250 kronor för betongpannor, 50-100 kronor för papp, 70-200 kronor för plåt och 100-200 kronor för shingel. Det tillkommer även kostnader för ytterligare material, underlagspapp, läkt, rännor och annat, så vid ett komplett takbyte får man räkna med att lägga på 50-100 kronor per kvadratmeter i materialkostnad.

Takarbete